Partiernas intäkter år 2013

Continue reading →Statlig anslag

Continue reading →

Anslag från Sveriges kommuner och landsting

Continue reading →Anslag från Svenska Kyrkan

Continue reading →

Särskilda kansli-/serviceavgifter

Continue reading →

Bidrag/ersättning från egna regionala och lokala organisation

Continue reading →

Donationer från organisationer

Continue reading →

Medlemsavgifter

Continue reading →

Donationer från privatpersoner

Continue reading →

Bidrag, donationer, insamlingar och lotterier

Continue reading →